1logoerBitpro og Proximo fusjonerer

Bitpro og Proximo fusjonerer og blir en ny ledende leverandør av skybaserte kommuikasjons- og sikkerhetsløsninger.

Se vårt presseskriv her

Bitpro er spesialister på IT-drift

Fra det grunnleggende systemet til akkurat den enheten du jobber på. Gjennom vår sterke fagkompetanse på nettverk, plattform og ulike skyløsninger skreddersyr vi optimale IT-løsninger for din organisasjon. På jobb, hjemme eller på hytta, fra PC, MAC eller mobil. Med IT-løsning fra Bitpro kan du være like produktiv uansett hvor du er.

server (1663x1080)

Proaktiv og sikker drift

Gjennom overvåkning fanger vi tidlig opp om det er noe som ikke fungerer optimalt. Dine data er tryggt lagre i vårt norske datasenter eller hos en av våre samarbeidspartnere. 

1img_3007

Personlig og stabil support

Support teamet er vår stolthet. Våre konsulenters innsats, stabilitet og kompetanse kommer din organisasjon tilgode. 

 

1img_2912

Rådgivning og kompetanse

Vi ønsker å være en aktiv part og rådgiver hele veien. Vår kompetanse skal bidra til at dere når de store målene. 

En effektiv IT-plattform

Bitpro er en fleksibel IT-plattform. I dag kan du ta hele kraften fra nettverket med deg ut av huset. Kompetansen på huset koblet med våre unike IT-løsninger og tidsbesparende metodikk sikrer flyt. Du trenger også en forutsigbarhet knyttet til drift og kostnader. Det får du hos oss.

3miljfyrtarn-norsk-farger1

Vår miljøpolicy

Bitpro skal ha et effektivt miljøstyringssystem, som også innebærer en forpliktelse til kontinuerlig forbedring. Vi skal overholde myndighetenes krav og de krav vi selv har satt, samt bidra der vi kan for å redusere vår påvirkning på det ytre miljøet og klima.

Vårt miljøarbeid er integrert i vårt kvalitetssystem. Vår miljøpolicy forplikter alle ansatte og den enkelte skal vurdere sin påvirkning på miljøet som del av planlegging og utførelse av arbeidsoppgaver. Klima- og miljøspørsmål skal vektlegges i utviklingen av virksomheten og tjenestene.

Vi lever av fornøyde kunder

Det handler om å skape en god opplevelse. Vi ønsker å være en aktiv partner som bidrar til utvikling og måloppnåelse for våre kunder. Vi lever av fornøyde kunder som er stolte av å fortelle om sitt forhold til Bitpro. Her finner du en oversikt over noen av dem og deres uttalelse om samarbeidet med oss. 

mandag 31. oktober 2016

tirsdag 1. november 2016

mandag 31. oktober 2016

mandag 31. oktober 2016

mandag 31. oktober 2016

mandag 31. oktober 2016