bitpro-logo-300px

Bitpro har 10års jubileum

Bitpro har lagt 10 år bak seg. Nå ser vi frem til hva de neste 10 vil bringe.

"Bitpro har passert 10 år, de 10 neste blir spennende", sier Trond Bjorvand. Han er største eier, styremedlem og forretningsutvikler i Bitpro. Han fortsetter:

"Det skjer store endringer på alle flater. Behov, ønsker og ny teknologi gjør kjappere evolusjoner. Å levere en it-plattform er ikke lenger teknologi-fokusert. Det har med forståelse av behov, strategi, integrasjoner mellom applikasjoner, samarbeid på tvers av leverandører for å spille kunden god."

"Og her er Bitpro godt posisjonert!", fortsetter Frode Endresen, Daglig Leder i Bitpro. "Vi arbeider kontinuerlig med å forstå og finne løsninger på kundens behov, og tar dette med oss inn i våre produkter, arbeidsmåte og tankesett. De neste 10 år blir utrolig spennende og Bitpro skal være en av premissgiverne.". 

Feiringen blir i form av en blåtur i løpet av våren og en flott sommerfest.

GRATURLERER MED DAGEN BITPRO !