4img_2934
Trond Bjorvand, største aksjonær i Bitpro. Frode Vigebo Endresen, daglig leder i Bitpro.

Bitpro kjøper Enitro

Bitpro har med virkning fra 2. februar 2018 kjøpt 100% av aksjene i Enitro. Oppkjøpet er en del av Bitpro´s strategi for å bygge en sterk leverandør av IT-tjenester med utgangspunkt fra Sørlandet og med lokalt eierskap.

Bitpro sin investering i omstilling og restrukturering de siste årene har gitt oss en god plattform for vekst. Gjennom 2017 har omsetningen økt med 20% fra 2016 og vi omsetter for omtrent 24 millioner i 2017, med sunne marginer siste halvår.

Kjøpet av Enitro gir store konsolideringseffekter i driften av datasenter, infrastuktur og lokaler. I tillegg har Enitro noen komplementerende tjenester til Bitpro sitt tjenestespekter. Bitpro forventer etter oppkjøpet å omsette for 45 millioner i 2018, og vil da være en av de største leverandørene innen sitt segment i regionen.

Arbeidet med å sette opp den nye organisasjonen vil være gjennomført i løpet av første kvartal, og det blir samlokalisering i Bitpro´s lokaler i Østre Strandgate 80 i løpet av februar. Ansatte i begge selskapene er fornøyde med oppkjøpet.

Oppkjøpet styrker Bitpro sin posisjon som totalleverandør og vi fortsetter vårt arbeid med å være en solid og seriøs aktør for våre kunder.