Åpningstider

Kontortid 0800 - 1600.
Helpdesk 0800 - 1700.
Vakttelefon etter avtale.

Besøksadresse

Østre Strandgate 80
4608 Kristiansand