Bitpro kjøper Enitro

5. februar 2018

Bitpro har med virkning fra 2. februar 2018 kjøpt 100% av aksjene i Enitro. Oppkjøpet er en del av Bitpro´s strategi for å bygge en sterk leverandør av IT-tjenester med utgangspunkt fra Sørlandet og med lokalt eierskap.