Vi lever av fornøyde kunder

Vårt mål er å være mer enn bare en IT-leverandør. Vi ønsker å være en aktiv partner som bidrar til utvikling og måloppnåelse for våre kunder. Vi lever av fornøyde kunder som er stolte av å fortelle om sitt forhold til Bitpro. Her finner du en oversikt over noen av dem og deres uttalelse om samarbeidet med oss. 

mandag 31. oktober 2016

tirsdag 1. november 2016

mandag 31. oktober 2016

mandag 31. oktober 2016

mandag 31. oktober 2016

mandag 31. oktober 2016

Brandsdal Group

“Bitpro leverte den klart beste totalløsningen. Da var valget enkelt. Vi opplevde god prosjekthåndtering, de viste at de kunne tilpasse seg kundens behov som en god driftspartner”

Dag Øyvind Godtfredsen

IT-direktør

Princess-Gruppen

“Vi opplever at alle kunder er like viktige. Bitpro drifter hele it-plattformen vår problemfritt og løser alle utfordringer på en eksemplarisk måte. De gjør jobben sin og vi har stor tillit til dem”

Kai J. Gulbrandsen

Administrerende direktør

Blatchford Ortopedi

“Vi opplever Bitpro som svært allsidige og kunnskapsrike, fleksible og med en iherdig holdning til å finne løsninger. Bitpro er i dag vår totalleverandør på drift”

Morten Willmann

IT-manager