advokatfirma-tofte-da1_width-12

Bitpro har en mer profesjonalisert måte å operere på enn vi var vant til fra før, sier IT-ansvarlig hos advokatfirmaet Tofte, Erik Børresen.

Det er nå et halvt år siden Bitpro ble ny tjenesteleverandør til Advokatfirma Tofte DA.

- Vi har byttet til et virtuelt serversystem, der alt ligger hos leverandør og ikke hos oss, sier advokat Erik Børresen. Han er IT-ansvarlig i advokatfirmaet som teller 17 advokater, én advokatfullmektig og fem kontormedarbeidere.

- Da vi inngikk ny avtale med Bitpro på leverandørsiden opplevde vi en profesjonalitet som gjennomsyret alle ledd i leveransen. Bitpro opptrer slik man skal gjøre det, for å si det kort, forklarer Børresen.

Det nye kundeforholdet til tross, Børresen identifiserer ingen store problemer siden oppstarten, og opplever Bitpro som solide og kunnskapsrike.

- Det har fungert overraskende bra, og vi er fornøyde, sier han. – Ingen må fysisk inn til oss for å foreta seg noe, og responstiden og servicen er både god og forutsigbar.

Han trekker særlig fram fordelene ved at alt i tjenesteleveransen er spesifisert ned til minste bit.

- Det er veldig enkelt; vi vet nøyaktig hva vi betaler for og hva som forventes. Alt er systematisert. Denne typen profesjonalitet er ny for oss, men uproblematisk å forholde seg til.

At alle henvendelser og hendelser logges og følges opp, er han også fornøyd med.

- Utrullingen gikk smertefritt og raskt, og i tiden som har gått siden nyttår har vi opplevd at hvis det er ting vi ikke selv har sett, så forteller de oss det. Det er også uvant, og det føles trygt, sier Børresen.

- I vår bransje er personvern svært viktig, og Bitpro har gitt oss gode råd og satt opp våre systemer slik at sikkerheten alltid er ivaretatt.