Tiltak i forbindelse med COVID-19

Spredningen av koronaviruset (COVID-19) skaper mye usikkerhet i samfunnet og viser hvor viktig det er å ha gode planer for hvordan man håndterer unormale og uventede situasjoner. Dette gjelder for myndigheter, bedrifter og privatpersoner – alle må ta ansvar for sine områder – og nå må vi alle bidra til å minimere skadevirkningene av denne pandemien.

Vi i Bitpro kommer fremover til å jobbe aktivt med å minimere innvirkningene COVID-19 har på vårt selskap og for våre kunder. Tiltak blir fortløpende justert basert på råd gitt av nasjonale- og kommunale myndigheter.

Det blir innført ekstraordinær drift av våre tjenesteproduksjons-systemer som blant annet medfører at kun endringer for å øke stabilitet og retting av feil vil gjennomføres, slik at risiko for avbrudd i tjenesteproduksjonen minimaliseres.

Det må forventes at vi selv og våre nasjonale og internasjonale leverandører vil bli rammet, noe som vil kunne medføre utfordringer i form av for eksempel utsatt arbeid eller lengre ventetid på Helpdesk.

IT-Drift

Bitpro har fokus på å holde IT-systemene vi har ansvaret for kjørende og sikre for alle våre kunder. Det vil medføre at arbeid som ikke er direkte relatert til dette vil bli nedprioritert om nødvendig.

Konsulent oppdrag

Våre konsulentoppdrag fortsetter så langt det lar seg gjøre. Dvs. så lenge vi har ressurser som er friske og jobben kan gjøres fra hjemmekontor. Dersom kritikalitet og risiko tilsier det utfører vi oppdrag som planlagt utenfor hjemmekontor også. Vi har ekstraordinære rutiner for vurdering av kritikalitet og risiko, og tar forhåndsregler iht. dette.

Helpdesk

Helpdesk vil være åpen for bistand pr. telefon, epost og fjernstyring. Vi ser det nødvendig å stenge vårt kontor for besøk, samt at utrykninger til kunde utsettes dersom det ikke er strengt nødvendig. Har du behov for fysisk bistand kan dette meldes inn, så vil hvert enkelt tilfelle bli vurdert i forhold til kritikalitet og risiko. Ber om måtehold på slike forespørsler og at det blir kun forespurt når det er strengt nødvendig.

Vi håper på forståelse for situasjonen og oppfordrer våre kunder til å ta kontakt ved spørsmål angående driften og tiltakene vi har iverksatt.