Det handler om å skape en god opplevelse.

Når IT-systemer fungerer, er det fordi noen har fått dem til å fungere.

Bitpro er spesialister på IT-drift. Fra det grunnleggende systemet, til akkurat den datamaskinen du jobber på. Vi har sterk fagkompetanse på nettverk, plattform og ulike skyløsninger. Og vi kan være ditt eneste kontaktpunkt for å håndtere alle typer applikasjoner.

Bitpro overvåker kontinuerlig IT-systemet ditt. Vi fanger tidlig opp signaler dersom noe ikke fungerer optimalt, og gjør preventive tiltak for å holde serverne friske og avverge stans i arbeidsflyten din.

Bitpros plattform baserer seg på standardiserte, gjennomprøvde løsninger. Vi er ikke først ute med det siste, men velger funksjonelle, driftssikre komponenter, som settes sammen til et system tilpasset dine behov. 

f

Forståelse

Vi bruker tid til å lytte til kunden før vi starter på en jobb. Undersøke. Snakke sammen internt. Vi er ærgjerrige på at vi gjerne vil forstå. Bli kjent med behovene. Det sparer både du og vi penger og tid på.

l

Lagspill

Vi løser oppgavene som et team. Vi er opptatt av at vår felles kompetanse fungerer som én organisme ut mot kunden. Våre medarbeidere er høyt kvalifiserte, erfarne, engasjerte. Verdien av samhandling er ofte større enn den sammenlagte kompetansen.

y

Ytelse

Vi er den typen mennesker som er mer opptatt av å komme i gang med løsningene enn å sitte timevis med et excel-ark. Derfor har vi utviklet vår egen tilbudsgenerator som gir deg full oversikt. Fordi vi raskt -  omsetter idé til handling.

t

Treffsikkerhet

IT-verdenen forandrer seg ukentlig, nesten daglig. Våre ansatte ligger hele tiden forover i støvelen for å oppdatere sin kompetanse. Vi setter vår ære i å ha engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere.

2img_3007

It-plattform som tjeneste.

Ingenting er konstant. Heller ikke dine IT-behov. Hos oss kan du vokse eller avta. Alle våre tjenester er skalerbare. Du får alltid det du trenger. Verken mer eller mindre.

Bitpro har høy oppetid og rask responstid som en standard, men tilbyr også døgnkontinuerlig overvåkning og umiddelbar respons for virksomhetskritiske applikasjoner og data.

Bitpro er en rådgiver og partner som tilfører deg verdi gjennom vår kompetanse på systemer og driftsløsninger. Selv om vi er fleksible, er vi tydelige på hva som er bra for deg.

img_2908

Fri til å sette sammen de beste løsningene.

Bitpro har ingen sterke bindinger til de store leverandørene av IT-produkter og
-tjenester. Det gjør oss i stand til fritt å sette sammen løsninger på tvers av leverandørens produktserier.

Vi leverer løsninger på vår plattform, eller drifter løsninger på din eller andres plattform. Hos oss kan du jobbe i hvilken som helst sky. Du kan for eksempel ha alle data i en public cloud, eller i vår private cloud. Eller noe her og noe der. Sammen finner vi ut hva som gir deg mest verdi.

I en tid da utviklingen av nye produkter og tjenester skjer lynraskt, er det en fordel å kunne samarbeide med de selskapene som til enhver tid er ledende innen sine områder, og ikke være bundet opp hos et selskap som sakker akterut.

1img_2963

Et partnerskap i stadig utvikling.

Bitpro er en nær samarbeidspartner som utfyller deg. Vi setter sammen et team basert på din kompetanse og vår kompetanse. Du kan gjøre litt selv, og la oss gjøre mye. Eller du kan gjøre mye selv, og la oss gjøre litt.

Bitpro kan være en partner som tar IT-ledelsen i ditt selskap og har totalansvaret for IT-infrastrukturen din. Eller vi kan være en partner som løser en enkeltoppgave. Vi er komfortable med begge deler.

Oppleve at du løfter deg til et nytt nivå. At vi gir deg noe mer. Tar deg fra A til B. Har modell, metode, beste praksis som du blir del av. Rammeverk. Fra der du er til der du bør være. Vi er en drivkraft i å drive deg videre. 

img_2983

Styring og gjennomføring

BITPRO er fagspesialister som har på kundebrillene. Vi har forståelse av hvordan du opererer og leverer ut i fra det. Forstår det og har verktøyene for å underbygge det. Riktig skodd til enhver tid.

Definerer felles mål. Metoder for å jobbe mot målene. Statusmøter.

Definere hvor vi skal, hva vi skal gjøre for å komme dit, aktiviteter. Og så gjenta det om og om igjen. Kontinuerlig forbedring. Skal skje ting hele tiden. Være i bevegelse. Skape bevegelse. Vi tar rollen. Fra ord til handling. Alle kan snakke om hva som skal gjøres, vi gjør det. 

img_2995

Kontroll og forutsigbare kostnader.

Bitpro-kunder får tilgang til et dashboard som gir en oppdatert oversikt over IT-systemets tilstand. Her kan du se om tjenester, supportsaker og status på disse, hva er trenden i utviklingen på ulike tjenester. 

Dashboardet viser også utviklingen, for eksempel innen lagringsmengde, slik at du og vi kan forutse når det kan være behov for å gjøre endringer, og planlegge disse i god tid. 

1img_2960

Metode, struktur og kompetanse.

Bitpro er spesialist på IT-drift: Fra det grunnleggende systemet, til akkurat den datamaskinen du jobber på. Vi har sterk fagkompetanse på nettverk, plattform og terminalserverløsninger. Og vi kan være ditt eneste kontaktpunkt for å håndtere alle typer applikasjoner.

Bitpro er en sterk forvalter av IT-infrastruktur. Basert på erfaring og kompetanse har vi utviklet en metodikk og en struktur med definerte roller og oppgaver, noe som sikrer stabilitet og forutsigbarhet.

Vi er oppdatert på ny teknologi, men er mer opptatt av funksjonelle, driftssikre komponenter enn å tilby våre kunder det nyeste nye.

img_2987

Sikkerhet og compliance.

Dine data og IT-systemer er sikre hos Bitpro. Vi samarbeider med de beste innen IT-sikkerhet. Vi har åpne bøker og gir en tredjepart nødvendig innsikt for å evaluere sikkerheten i våre systemer.

Bitpro tilbyr ikke bare en sikker IT-plattform, men også en metode for å håndtere sikkerhetsspørsmål.

Sammen med kundene våre definerer vi det riktige sikkerhetsnivået, vi kjenner reglene og sørger for at dere oppfyller lovpålagte krav:

  • Personopplysningsloven
  • Personopplysningsforskriften
  • Finanstilsynets IKT forskrift
  • Åndsverkloven
  • Helsenormen
  • Forskrift om risikostyring og internkontroll

Det vi tror på. Det vi står for.

ombitpro_godhistorie.

Full mobilitet og produktivitet.

På jobb, hjemme eller på hytta. Fra PC, MAC eller mobil. Med vår plattform i bunn kan du være like produktiv uansett hvor du er. Vi gjør det vi kan for at du kan gjøre din jobb. Våre tjenester er integrert med Office 365.

2img_2950

Applikasjoner og virksomhetskritiske systemer

Vi sikrer at dine applikasjoner alltid er tilgjengelige og har tilstrekkelig ytelse. Vår tilnærming er å spille på lag med applikasjonsleverandørene for det beste resultatet.  Gevinsten av dette får du!

Har vi driftsansvaret garanterer vi oppetiden uavhengig om løsningen kjøres på deres eller vår infrastruktur.