16 000 angrep stoppet på en måned

Norske bedrifter utsettes daglig for digitale angrep, uavhengig av størrelse og bransje. Stian Seland Olsen, vår Head of Managed Network and Security, forteller om utviklingen han ser og viktigheten av en god brannmurstjeneste.

Utviklingen i digitale trusler

Å holde tritt med det stadig skiftende risikobildet er krevende. Bedrifter utsettes daglig for nye typer angrep og trusselaktørene blir stadig mer utspekulerte.

– Vi ser at hackerne stadig blir mer avanserte og vanskelige å avsløre, samtidig som hyppigheten øker, ifølge Stian.

Stian Seland Olsen - Head of Managed Network and Security i Bitpro.

En god brannmurløsning er viktig

En brannmur kan sees på som et skjold som beskytter bedriftens nettverk mot uønsket tilgang fra potensielt skadelige programvarer og uautoriserte brukere. Brannmuren overvåker og kontrollerer trafikken inn og ut av nettverket, slik at bare godkjent informasjon får passere.

– Bitpro har de beste sikkerhetsløsningene fra Palo Alto Networks. Palo Alto leverer blant annet neste generasjons brannmurteknologi (NGFW), som betyr at brannmuren ser på applikasjoner fremfor porter og IP-adresser, forteller Stian. – Hver eneste time mottar vi nye sikkerhetsoppdateringer fra vår leverandør, det sier litt om hvor aktive trussel aktørene er.

Brannmurtjenester i Bitpro

Bitpro leverer både dedikerte- og delte brannmurløsninger. En dedikert løsning er tilpasset en spesifikk bedrift, mens delt løsning er en standardisert tjeneste hvor Bitpro legger på sikkerhetsregime i henhold til «best-practice»

– Kunder som velger en dedikert løsning trenger gjerne mye kapasitet og har behov for skreddersøm. Bedrifter som ønsker samme grad av sikkerhet som enterprise-kundene, men ikke har behov for like mye kapasitet velger gjerne en delt løsning.

Over 16 000 argrepsforsøk stoppet

Det er tydelig at en god brannmurløsning har effekt – Bare i august i år identifiserte og stoppet våre brannmurer i overkant av 16 000 potensielle angrep fordelt på ca. 60 kunder.

Ett ledd i digital sikkerhet

– Brannmurteknologien gjør mye av sikkerhetsarbeidet, men dessverre ikke alt. Det er også nødvendig med god endepunkts sikring, sier Stian og fortsetter: – Vi har nylig implementert SIEM på alle våre systemer. Dette gjør oss i stand til å detektere og stoppe mulige angrep som har kommet gjennom brannmuren. Endepunkts sikring blir viktigere og viktigere ettersom brukere blir med mobile.

Teknologien løser ikke alt

– Teknologi kan løse og redusere mange av problemene, men brukere er også svært viktige i sikkerhetsarbeidet. Så sist, men definitivt ikke minst er gode vaner på internett viktig for å oppnå best mulig sikring, avslutter han.

Ta kontakt med oss

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
  • Back to Top