Bitpro kjøper Entry – Styrker satsningen på Østlandet

(Oslo/Kristiansand/Bergen 28 juni 2024) Bitpro AS kjøper Entry AS og styrker satsningen rundt IT- og sikkerhetsløsninger til bedrifter på Østlandet.

 

Bitpro AS, leverer IT-, kommunikasjons- og sikkerhetsløsninger til mer enn 3500 kunder i bedriftsmarkedet nasjonalt. Entry er på sin side leverandør av IT-tjenester innen IT-drift, logistikk og utvikling til et betydelig antall bedrifter hovedsakelig i Østlands-området, med forgreninger til andre regioner i Norge. Private bedrifter utgjør hovedtyngden av kundebasen.

 

Selskapenes totale omsetning utgjorde i 2023 i overkant av NOK 300 millioner. Begge selskapene er finansielt solide med god inntjening. Etter oppkjøpet vil dagens Entry-aksjonærer eie 7,2 prosent av aksjene i Bitpro, mens Kistefos eier 70,7 prosent og fortsetter således som hovedeier i selskapet.

 

Entry bistår sine kunder gjennom hele systemets livssyklus ved anskaffelser, implementering, drift og optimalisering av IT løsninger. Gjennom en moderne nettbutikk har kundene tilgang til mer enn 1 million produktlinjer fra anerkjente og ledende produsenter. Entry har ekspertise innen Microsofts Modern Workplace og tilbyr optimalisering av arbeidsprosesser, integrasjoner og tilpasninger for maksimal verdi for kundene.

 

– I Entry fant vi det vi har vært på utkikk etter. Selskapet har sammenfallende målsetninger med våre, og har over lengre tid vist evne til å etablere og utvikle sterke kunderelasjoner i et attraktivt segment. Det er sentralt i vår strategi å ha sterk lokal tilstedeværelse i våre sentrale markeder. Gjennom kjøpet av Entry styrker vi sammen vår tilstedeværelse i Oslo og det sentrale østlandsområdet. Våre kunder får tilgang til ekspertise innenfor produktsalg og vi kan tilby en moderne nettbutikk med en velfungerende varelogistikk, samt et bredt produktspekter til gode betingelser. Vi ser frem til det videre arbeidet med de store synergiene fusjonen gir hos eksisterende og nye kunder, sier Trond Bjorvand, administrerende direktør i Bitpro.

 

– Dette støtter våre mål om å levere konkurransedyktige IT- og sikkerhetsløsninger som kundene i dag etterspør. Entry har de siste årene fått mange nye og gode kunder, samt flere kompetente medarbeidere. Veksten i Entry har vist behovet for en stadig større satsning på kompetanse og IT sikkerhet. Med Bitpro får vi sammen et langt bedre tjenestespekter innenfor disse områdene, og posisjonerer oss i markedet som den trygge tjenesteleverandøren kundene foretrekker. Med Bitpro sin omfattende erfaring og Entry sin spisskompetanse, er vi godt posisjonert til å tilby en enda mer helhetlig service til våre kunder i både Oslo-området og utover landet. I vårt nye felles kontor på Lysaker, blir vi rundt 25 medarbeidere som skal jobbe sammen om å tilby en enda bedre IT hverdag, sier Jens Bergman, daglig leder i Entry.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Trond Bjorvand, e-post: tbj@bitpro.no
Jens Bergman, e-post: jens.bergman@entry.no

 

Bitpro kjøper Entry

 

Bitpro er en leverandør av IT-tjenester og en aksessuavhengig leverandør av bredbånd, datacom og telefoni til bedriftsmarkedet med over 3500 unike kunder. Bitpro var blant landets første leverandører av Private Cloud tjenester fra eget datasenter i 2008. Senere er tjenestetilbudet komplettert med skytjenester fra ulike samarbeidspartnere. I tillegg utvikler og leverer selskapet ulike managed services som SD-WAN tjenester og sikkerhetsløsninger.  Bitpro har i overkant av 70 medarbeidere med sterk fagkompetanse innenfor nettverk, plattform, sikkerhet og ulike skyløsninger. Bitpro er lokalisert med kontorer i Kristiansand, Bergen og Oslo.

 

Entry har siden oppstarten i 2014 med hovedkontor i Oslo utviklet seg til en totalleverandør av IT-infrastruktur og utviklingstjenester til bedriftsmarkedet. Selskapet har de senere år doblet antall ansatte og fått en rekke nye større solide kunder på kundelisten, både innen offentlig og privat sektor. Omsetningen er estimert til 50 millioner i 2024. Entry har etablert et tett samarbeid med ulike produsenter og distributører, og selger utstyr og lisenser gjennom en moderne nettbutikk. Kundene mottar gode råd fra dedikerte produktspesialister. Entry har spesialisert seg på Microsofts Modern Workplace produktportefølje. Entry består av 20 medarbeidere med lang fartstid fra bransjen og sterk fagkompetanse innenfor design, implementering og drift av komplekse virksomhetskritiske IT-løsninger.

Back to Top