Dette kan bare gjøres av Administrator

  • Logge inn på bedriftsnettet på : https://bn.unifon.no/
  • Velg Admin på venstre siden (Profil bilde med nøkkel symbol)
  • Velg «Løsninger» på toppen.
  • Trykk på mappen på toppen og velg løsningen for deres hovednummer der.

Her går det streker mellom alle «ledd» i samtaleflyten. En direkte viderekobling som ikke tar hensyn til feks åpningstid kan gjøres på følgende måte:

  • Velg «Viderekobling» på venstre siden og dra boksen inn i bilde i midten et «ledig» sted.
  • Trykk så på «Viderkoblings boksen» som ble dradd ut. Velg her her hva nummer som skal viderkobles til (som da må begynne med +47 )
  • Dra så en strek fra bunnen av START til toppen av viderekoblings Boksen.  (Dersom det allerede er en strek til et annet sted som går ut fra START så kan man trykke på denne streken (den blir så blå) så enten trykke DELETE på keyboard eller på søppelspannet på toppen.)
  • Trykk Lagre i toppen.