Kunder som ønsker å benytte våre DNS-tjenere kan benytte følgende:

IPv4:
80.202.2.2
217.13.0.2

IPv6:
2a04:983:dc::1
2a04:983:dc::2