Ved mottak av erstatningsutstyr og eventuelt oppsigelser skal utstyr returneres til Bitpro AS:

Bitpro Logistikksenter Oslo 

0062 OSLO

NB: Bruk alltid sporing ved slike forsendelser