KeyNet blir Bitpro

Bitpro kjøper KeyNet, styrker satsningen mot større bedrifter

(Oslo/Kristiansand/Bergen 6. januar 2021) Bitpro AS kjøper KeyNet AS og styrker satsningen rundt  kommunikasjonsløsninger til større bedrifter.

Bitpro AS, leverer IT-, kommunikasjons- og sikkerhetsløsninger til mer enn 10.000 kunder i bedriftsmarkedet. KeyNet, er på sin side leverandør av kommunikasjonstjenester til et betydelig antall bedrifter over hele Norge, også med forgreninger til Sverige og Danmark. Større private bedrifter utgjør hovedtyngden av kundebasen.

Selskapenes totale omsetning utgjorde i 2020 ca. NOK 290 millioner. Begge selskapene er finansielt solide med god inntjening. Etter oppkjøpet vil dagens KeyNet-aksjonærer eie 13,4 prosent av aksjene i Bitpro, mens Kistefos eier 73,5 prosent og fortsetter således som hovedeier i selskapet.

KeyNet leverer i dag kommunikasjonsløsninger bestående av linjer fra ulike aksessleverandører. Bitpro leverer i tillegg til dette de øvrige verktøyene som skal til for å ta bruken av skytjenester til et nytt nivå.

– Det er sentralt i vår strategi å være best på oppfølging. I tillegg skal vi være en sterk tilbyder i segmentet «større bedrifter med geografisk spredning». Gjennom kjøpet av KeyNet får vi et selskap som har hatt akkurat dette som sin forretningside, de har i tillegg lykkes godt. Vi ser frem til å fokusere på de store synergiene som en bredere produktportefølje gir hos eksisterende og nye kunder, sier Trond Bjorvand, administrerende direktør i Bitpro.

– Bitpro er et selskap som  leverer et bredt spekter av  IT- og kommunikasjonstjenester. Bitpro sin enhet for datakommunikasjon ligner på mange måter mye på KeyNet. Dette gjør at vi raskt finner synergier i hverandre, vi får ytterligere styrket kompetansen og får flere ressurser å spille på, sier Rune Berg, daglig leder i KeyNet, og fortsetter:

– Vi vil fortsette å gi våre kunder den gode leverandøropplevelsen de er blitt vant til hos oss i KeyNet. I tillegg kan vi tilby et bredere spekter av tjenester vi har merket sterk etterspørsel etter fra våre kunder. Alle vi i KeyNet fortsetter både som deleiere og ansatte i Bitpro, og ser frem til ivareta våre gode kunder fremover i et langsiktig perspektiv og med minst samme gode kvalitet som tidligere.

– I KeyNet fant vi det vi har vært på utkikk etter. Selskapet har sammenfallende målsetninger med våre, og har over lengre tid vist evne til å etablere og utvikle sterke kunderelasjoner i et attraktivt segment. Gjennom Bitpro ønsker vi å bygge en tjenesteleverandør med fokus på kundeopplevelse og kvalitet. I denne strategien passer KeyNet godt inn, sier Gunnar Jacobsen, investeringsdirektør i Kistefos.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Trond Bjorvand, email: tbj@bitpro.no
Rune Berg, email: rune.berg@keynet.no
Gunnar Jacobsen, email: gunnar.jacobsen@kistefos.no

Bitpro er en leverandør av IT-tjenester og en aksessuavhengig leverandør av bredbånd, datacom og telefoni til bedriftsmarkedet med over 10.000 unike kunder. Bitpro var blant landets første leverandører av Private Cloud tjenester fra eget datasenter i 2008. Senere er tjenestetilbudet komplettert med skytjenester fra ulike samarbeidspartnere. I tillegg utvikler og leverer selskapet ulike managed services som SD-WAN tjenester og sikkerhetsløsninger.  Bitpro har i overkant av 70 medarbeidere med sterk fagkompetanse innenfor nettverk, plattform, sikkerhet og ulike skyløsninger. Bitpro er lokalisert med kontorer i Kristiansand, Bergen og Oslo.

KeyNet har siden oppstarten i 2007 med hovedkontor i Oslo levert kommunikasjonstjenester til større bedrifter i hele Norge. I tillegg til leveranser av komplekse kommunikasjonsløsninger til handel- og restaurant-virksomhet i Norden, har KeyNet en spesielt sterk posisjon som leverandør til ledende entreprenører med høye krav til leveransepresisjon og fleksibilitet. KeyNet har etablert ett tett samarbeid med ulike aksessleverandører, og har spesialisert seg på sette sammen den løsningen som best treffer kundens behov. KeyNet består av 3 medarbeidere med lang fartstid fra bransjen og sterk fagkompetanse innenfor design, implementering og forvaltning av komplekse virksomhetskritiske nettverksløsninger.

Ta kontakt med oss

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
  • Back to Top