Personvernerklæring

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse, men også mye annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte.

Hvem vi er

Vår nettstedsadresse er: https://bitpro.no

Behandlingsansvar

Denne personvernserklæringen gjelder for Bitpro AS sin nettside bitpro.no. Bitpro AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på denne nettsiden.

Personopplysninger som innhentes og behandles

Personopplysningene som hentes inn er nødvendige for å kunne sende deg relevant informasjon og kontakte deg basert på din forespørsel. Samt til å forbedre tjenester og hjemmeside.

Opplysninger om din bruk av hjemmesiden

Bitpro benytter informasjonskapsler til innhenting av opplysninger når du besøker nettsidene våre. Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster inn en nettside. Dette gjelder for eksempel bitpro.no.

For mer informasjon om informasjonskapsler se bitpro.no/cookies.

Personopplysninger som du aktivt legger inn i kontaktskjemaer på hjemmesiden

  • Fornavn og etternavn
  • Telefonnummer
  • E-postadresse

Personopplysninger som hentes inn ifm. kontaktskjemaene på vår hjemmeside benytter til å kontakte deg i forbindelse med din interesse for en tjeneste. For kontaktskjema slettes informasjonen etter 6 måneder. Informasjonen lagres i vår webløsning (WordPress) som driftes av Aptum AS og ligger på server lokalisert i Nederland.

Personopplysninger som du aktivt legger inn i jobb-søker skjemaer på hjemmesiden

  • Fornavn og etternavn
  • Telefonnummer
  • E-postadresse
  • Informasjon i vedlegg som legges ved jobb-søknad

Personopplysningene som hentes inn ifm. jobbsøking benyttes til behandling av søknaden. For utlyste stillinger slettes informasjonen 1 måned etter at stillingen er besatt. For åpne søknader slettes informasjonen etter 6 måneder. Informasjonen lagres i vår webløsning (WordPress) som driftes av Aptum AS og ligger på server lokalisert i Nederland.

Påmelding til arrangement:

  • Fornavn og etternavn
  • Telefonnummer
  • E-postadresse

Brukes til gjennomføring av arrangementet og sende ut deltakerlister med navn og firma til de som er påmeldt til det gitte arrangementet. For arrangement slettes informasjonen 1 måned etter gjennomført arrangement. Informasjonen lagres i vår webløsning (WordPress) som driftes av Aptum AS og ligger på server lokalisert i Nederland.

Utlevering av informasjon til tredjepart

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter.

Samtykke

Ved å benytte våre kontaktskjemaer, påmelding til arrangementer, nyhetsbrev eller e-post henvendelser, samtykker du til av vi kan kontakte deg basert på informasjonen du har levert fra deg, inntil samtykket trekkes tilbake. 

Dine rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles, etter personopplysningsloven § 18, 1. ledd.  Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven § 27 og § 28.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake. Kontakt oss på post@bitpro.no dersom du ønsker å trekke tilbake samtykke, få innsyn i egne opplysninger, korrigere personopplysninger eller sletting av personopplysninger.

Dersom du mener at Bitpro ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.