Profundo

– Vi kjøper driftstjenester fra Bitpro, og gjør en del av oppgavene sammen med dem. Jeg liker at vi har en så nær og god relasjon med dem, og de gir oss tilgang til tjenester vi ikke får hos andre, sier Odd Erik Rossevatn, it-driftsansvarlig for ProFundo.

ProFundo leverer rådgivnings- og it-tjenester til frivillige og humanitære organisasjoner, og omtales som det ledende fundraisingmiljøet i Norge. Selskapet spesialiserer seg på løsning av de frivillige organisasjonenes behov innenfor innsamling av gaver, medlem, frivillige, kommunikasjon, abonnement, arrangement og salg. ProFundo er kjent for å ha stått bak etableringen av universitetsstudiet Norsk Fundraisingutdannelse, for sin kursvirksomhet innenfor organisasjonsfaget og for Fundraising Skillshare, som er en større fagsamling i Kristiansand hver sommer. ProFundo drifter databaser og leverer systemløsninger for et femtitalls norske organisasjoner som samlet håndterer nærmere 2,5 millioner innbetalingskroner i snitt pr. dag.

Blant organisasjonene ProFundo leverer tjenester til, finner vi Kirkens Bymisjon, Regnskogfondet, Strømmestiftelsen, Sjømannskirken, Norges Handikapforbund, Stine Sofies Stiftelse, Det Norske Misjonsselskap og WWF. Det siste året har over hundre organisasjoner på en eller annen måte benyttet seg av ProFundos tjenester.

– En omfattende og god driftsavtale med Bitpro kombinert med godt samarbeid over lang tid gjør at vi opplever at serverdriftingen flyter godt, forklarer Rossevatn. Han beskriver relasjonen til Bitpro som solid, og sier de tåler å bli sammenlignet med konkurrentene.

– De er faglig dyktige, løsningsorienterte og en svært god diskusjonspartner. Vi gjennomfører jevnlige vurderinger og kjører prismatch mot andre leverandører, og her kommer alltid Bitpro godt ut av det. Vi har vært kunde i en årrekke, og det sier i grunnen det meste.

For Rossevatn er det avgjørende at det er kort vei til kontakt med rett person.

– Det er alltid lett å ta kontakt, og Bitpro framstår som rett leverandør for vårt firma. Den posisjonen og tilliten har de forsvart og vist seg verdige gjennom mange år, sier han.

Ta kontakt med oss

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
  • Back to Top