Microsoft avvikler gammel autentisering i Exchange Online

Fra 1. oktober 2022 så avvikler Microsoft «basic authentication» i Exchange Online for bl.a. Exchange ActiveSync (EAS), POP og IMAP. Dette er en autentiseringsmetode som er gammel og usikker, og som lett kan utnyttes av personer med onde hensikter. Det som kunder flest vil merke dette på, er at tjenester som logger seg på en …

DNS infrastruktur

Kunder som ønsker å benytte våre DNS-tjenere kan benytte følgende: IPv4: 80.202.2.2 217.13.0.2 IPv6: 2a04:983:dc::1 2a04:983:dc::2