ChatGPT eller Microsoft Copilot?

Kunstig intelligens (AI) brukes i økende grad og effektivisering står høyt på agendaen hos mange bedrifter. Stadig flere avanserte AI-verktøy bli gjort tilgjengelig og det kan være utfordrende å vite hvilke verktøy man skal velge.

I denne artikkelen tar vi for oss to banebrytende AI-verktøy, ChatGPT og Microsoft Copilot. Begge tilbyr avanserte løsninger for å forbedre effektiviteten og kreativiteten i arbeidsprosesser, men de har ulike styrker og bruksområder.

 

De største forskjellene på ChatGPT og Copilot

ChatGPT Microsoft Copilot
Formål og bruksområde Designet for å besvare spørsmål og gi informasjon. Brukes til å skape tekster og besvare spørsmål på tvers av mange plattformer og applikasjoner. Designet for å forbedre produktiviteten i Microsoft 365-applikasjoner. Brukes til å hjelpe med oppgaver som skriving, databehandling, e-posthåndtering og mer.
Integrasjon og tilgjengelighet Kan integreres med forskjellige applikasjoner via API. ChatGPT er tilgjengelig i gratis og betalt versjon. Tett integrert med Microsoft 365-applikasjoner. Tilgjengelig for brukere av Microsoft 365 med passende abonnement.
Informasjonsinnhenting Henter informasjonen fra internett, men ble koblet fra i september 2021 og innehar derfor ikke nyere kunnskaper. Hente informasjon fra internett og bedriftsdata din Microsoft 365 bruker har tilgang til.
Sikkerhet Bruker informasjonen som legges inn til videre læring og forbedring. Sensitive opplysninger kan bli gjort tilgjengelig for andre utenfor bedriften. ChatGPT har begrensede sikkerhetsprotokoller. Informasjonen som legges inn er knyttet til din brukerkonto og blir ikke tilgjengelig for andre. Følger samme sikkerhetsnivå som dine øvrige Microsoft 365-tjenester.

Er du klar for Microsoft Copilot?

Når du skal ta i bruk Copilot, er det viktig med grundige forberedelser for å sikre kvalitet, personvern og datasikkerhet. Vi hjelper deg i gang!

Bli klar for Copilot
Bitpro_Microsoft_Copilot

Generelle utfordringer med AI-verktøy

Før du begynner å bruke AI-verktøy som ChatGPT og Microsoft Copilot er det viktig å være klar over begrensningene og utfordringene du kan støte på.

Både ChatGPT og Copilot bruker Large Language Models (LLM), som vil si at de er designet for å få forstå og skape tekst basert på data. Inneholder dataene feil, mangler, eller er utdatert, kan du få feilaktige eller unøyaktige svar. Vurder derfor informasjonen nøye før du bruker den videre.

Selve spørsmålet og hvordan du stiller det er viktig, gode spørsmål vil gi deg bedre svar. Du kan også forsøke å stille spørsmålet på forskjellige måter og ikke være redd for å stille krav til svaret du ønsker å motta.

Back to Top