Her ser du hvordan du setter opp og bruker telefonsvareren.

Aktivere telefonsvarer

Vær Obs på at dette må gjøres fra Bedriftsnett dersom deres telefon er tilknyttet et slikt produkt hos oss.

På Min side må du bestille viderekobling og velge når du vil viderekoble anrop til telefonsvareren. Etter et par minutter kan du sette opp telefonsvareren med de innstillingene du ønsker.

 

Ringe til telefonsvarer

  • Fra en Cisco/Linksys Bordtelefon ringer du 999#.
  • Fra en Gigasettelefon ringer du 999.

Første gang du ringer telefonsvarer

Første gang du ringer til telefonsvareren, får du høre en standard velkomstmelding fra Bitpro, og du blir spurt om du vil spille inn en ny velkomstmelding. Tast 1 og følg instruksjonene for å gjøre opptak av en ny velkomstmelding. Avslutt med #. Din nye velkomstmelding blir så spilt av på nytt.

  • Tast # for å godta denne meldingen.
  • Tast 1 for å gjøre et nytt opptak.
  • Tast 2 for å avbryte.
  • Tast 2 for å beholde standard velkomstmelding.

 

Neste gang du ringer telefonsvarer

Det blir lest opp hvor mange nye meldinger som vil bli spilt av, og deretter blir meldingene spilt av én etter én.

  • Tast 7 for å gjenta siste melding.
  • Tast * for å få hjelpemenyen.