For å viderekoble tlf til et annet nummer når noen ringer direkte til en tlf så kan dette gjøres på profil.

  1. Logg deg inn på Bedriftsnett: https://bn.unifon.no/
  2. Velg «Profil» oppe til venstre.
  3. Valg 2 her «Innkommende samtaler» velger man så viderekoble til et nummer, skriver nummeret under og om det skal direkte viderkobles eller etter XX sekunder.
  4. Lagre i bunnen når ferdig.

OBS: Dette vil bare fungere når noen ringer en tlf direkte, ikke når samtale blir mottatt gjenom en kø/hovednummer.