Vær Obs på at dette må gjøres fra Bedriftsnett dersom man har en slik telefon tjeneste fra oss.

Bitpro aktiverer automatisk viderekobling fra din mobiltelefon til din personsvarer når mobiltelefonen er slått av, opptatt eller utenfor dekning. Du kan også velge å viderekoble manuelt. Da benytter du disse tastevalgene:

  • Viderekoble alle samtaler: **21*<nummer du skal viderekoble til># + Ring-tast (grønn tast)
  • Viderekoble når du ikke svarer: **61*<nummer du skal viderkoble til>*<ønsket tid før viderekobling 5-30 sek># + Ring-tast (grønn tast)
  • Viderekoble når det er opptatt: **67*<nummer du skal viderekoble til># + Ring-tast (grønn tast)
  • Viderekoble når det av andre grunner ikke oppnås kontakt med din mobiltelefon: **62*<nummer du skal viderekoble til># + Ring-tast (grønn tast)

Eksempel:

  • Tast ** + Viderekoblingstype (tallkode) + * (stjerne) + telefonnummer du skal viderekoble til + ** + ønsket tid (5-30 sek) + # + Ring-tast (grønn tast)
  • Du ønsker f.eks å sette et anrop til svareren dersom du ikke svarer innen 10 sek.: **61*92100000**10# + Ring-tast (grønn tast).
  • Slette alle viderekoblinger: ##002# + Ring-tast (grønn tast)