Blatchford Ortopedi AS

Blatchford Ortopedi AS er et resultat av en fusjon mellom fem norske avdelinger innen ortopediteknikk. Mer enn 130 spesialister fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord jobber i dag på en felles IT-plattform som driftes av Bitpro.

Prosessen begynte for to år siden. Da ble Aktiv Ortopedi i Tromsø og Harstad, Nordland ortopediske verksted i Bodø, Atterås ortopediteknikk i Bergen, Ortopediservice i Kristiansand og distribusjonsleddet Ortopro i Bergen innlemmet i det multinasjonale selskapet Blatchford UK.

Fem ulike bedriftskulturer skulle nå begynne å jobbe sammen, med alt det medfører av utfordringer og forskjeller i alt fra bedriftskultur til bruk av applikasjoner.

– Det har vært en særdeles utfordrende prosess, sier IT-manager Morten Willmann i Blatchford Norge. – Bitpro har gjort alt de har maktet for å komme i mål med det som i dag er en fungerende og tilfredsstillende felles løsning.

– Vi har jobbet sammen som et team på begge sider, og det hadde nok ikke gått uten ekstrainnsatsen fra særdeles ambisiøse og løsningsorienterte enkeltmedarbeidere hos Bitpro. Vi har virkelig blitt godt kjent med vår driftsleverandør på detaljnivå. Og hos Bitpro opplever vi en uformell kultur der vi er på fornavn med alle, og de kjenner også oss slik.

I denne prosessen har Bitpro jobbet opp mot mange forskjellige organisasjoner utenfor Blatchford, med mange ulike kulturer både i Norge og internasjonalt.

– Med de sikkerhetsnormene som trengs når det kommer til helsearbeid, presiserer Willmann.

– Det er ikke et enkelt oppsett, men Bitpro har holdt ut og gitt alt for at vi skal kunne være i flyt.

– Vi opplever Bitpro som svært allsidige og kunnskapsrike, fleksible og med en iherdig holdning til å finne løsninger. Etter en lang og krevende omstilling er det blitt en suksesshistorie, og Bitpro er i dag vår totalleverandør på drift. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Ta kontakt med oss

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
  • Back to Top