Vurderer bedriften din ny skyløsning?

De fleste bedriftene i dag bruker en eller annen form for skyteknologi for å få levert IT-tjenester. Det kan være epost, samhandling og fillagring gjennom Microsoft 365 eller Google G-suite, økonomisystem og netthandel, eller samhandling med det offentlige via AltInn og andre offentlige tjenester.

Skyen gir mange fordeler som effektivisering, skalerbarhet, sikkerhet, tilgjengelighet og kostnadseffektivitet. Den kan være med på å fremme innovasjon og samhandling, og den tilbyr mange løsninger for analyse og beslutningsstøtte.

Men skyen kan også ha mange fallgruver, blant annet når det gjelder tilgangsstyring til informasjon, identitet og samsvar med lover og regler. Skyen kan i tillegg bli mye dyrere enn forutsatt, og tjenestene kan være av dårligere kvalitet enn tidligere.

Disse fallgruvene bør man unngå. Så hvordan finner du ut om bruk av skyløsninger virkelig lønner seg for din bedrift?

Skytjenester er ikke enten eller. Det viktigste er å definere hva som kan leveres fra sky og hva som skal håndteres lokalt. Ofte blir løsningen en hybridmodell, hvor noen tjenester kjører i sky og noen lokalt. Muligheten er mange, men det viktigste er å gjøre en vurdering av hvor det er hensiktsmessig å kjøre tjenestene.

Når dere skal vurdere hvordan dere ønsker fremtidige IT-tjenester levert, kan det derfor være smart å ta for seg følgende punkter:

Lag en strategi

Det er viktig å forankre forretningsstrategi og virksomhetsplaner opp mot en IT- eller digitaliseringsstrategi, og velge tjenester som i høyest mulig grad bidrar til å oppfylle disse. Dersom dere ikke har en slik strategi, må dere definere hva som er selve målet med tjenestene. Dette leder oss til oss til neste punkt på listen.

Kartlegg behovet

Hvilket behov er det en IT-tjeneste skal dekke? Hvilken verdi ønsker dere å få ut av den? Dette kan virke som en selvfølgelighet, men det er veldig viktig å ha klart for seg hva som skal løses med tjenesten, slik dere får den tjenesten dere faktisk trenger.

Definer roller

Det er viktig å gjøre en vurdering av de ressursene som er tilgjengelig internt for å kunne levere IT-tjenestene deres. Dersom dere ikke har den nødvendige kompetansen, bør dere innta rollen som en god bestiller av tjenestene, og en god kravstiller til tjenestene.

Bruk ferdige tjenester

Det er enklere å få epost levert gjennom Microsoft 365 enn å sette opp og administrere sin egen epostløsning. Hvis det finnes ferdige løsninger og tjenester som dekker behovet deres, bruk disse.

Definer samsvar og sikkerhet

Mange av samsvar- og sikkerhetsproblemene angår informasjonen du har lagret. Basert på hvor kritisk og sensitiv dataen deres er, vil det være ulike krav til sikkerhet. De knyttes for eksempel til hvem som har tilgang til data, sikkerhetskopiering og gjenoppretting av data. Den nye personvernforordningen og GDPR stiller videre mange krav til hvordan data skal håndteres, og disse blir ytterligere utfordret ved at Privacy Shield er kjent ugyldig (mer om det her).

Definer avslutnings-strategi

Det er viktig å definere hva som skal skje når dere ikke lenger har behov for en tjeneste, eller ønsker å erstatte den med en annen. Det kan være eierskap til data, løpetid på avtaler eller definerte ansvarsområder fra både dere og leverandører. Definer gjerne exit-strategien deres samtidig som dere definerer etableringen av nye tjenester, for å være sikker på at de viktigste momentene kommer med.

Finn en samarbeidspartner

Vi i Bitpro kan bistå med alle punktene over i skyreisen deres. I tillegg hjelper vi dere med etablering og forvaltningen av skytjenestene, og bistår dere også med de IT-tjenestene dere ikke har i sky. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg videre på skyreisen.

Ta kontakt med oss

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
  • Back to Top