Du kan endre hvilket telefonnummer som skal vises når det utføres et utgående anrop fra din telefon(er).

Logg deg inn på Bedriftsnett: https://bn.unifon.no/

  1. Velg «Profil» oppe til venstre.
  2. Her kan dere velge hva visningsnummer nummer som er logget inn skal bruke basert på hva grupper og innstillinger som er satt på løsningen.
  3. Etter endring trykke på lagre i bunnen.

Nummrene som er å velge mellom er basert på oppsettet på nummeret i katalog eller i kø det er medlem av.