Denne endringen kan kun utføres av administrator.

  1. Velge Admin på venstre siden. (Profil med Nøkkel symbol)
    • Velg «Åpningstider» i toppen.
    • Velg så hva åpningstid/kø som skal gjøres endringer på.
    • Er så 2 alterantiver på høyre siden.  Enten Selve åpningstidene, eller å legge inn unntak i bunnen på høyre siden.
    • Gjør endringen som er nødvendig og trykke lagre i bunnen.

Default tid er stengt, som vil si at hvis en tidsperiode ikke er definert så vil systemet se på den som det er stengt i den perioden.