For å logge inn på din brukerportal i Bedriftsnett kan følgende lenke benyttes:

https://bn.unifon.no/

Skriv inn deres telefonummer som er bruker i tjenesten så vil dere bli oppringt og må taste 1 for å logge inn på den aktuelle telefonen.