KeyNet er blitt Bitpro – Nytt navn, samme gode service og oppfølging!

Selv om virksomheten KeyNet ikke lengre eksisterer treffer du enda de samme menneskene og får den samme gode oppfølgingen i Bitpro. I tillegg får du tilgang til et mye bredere tjenestespekter.

Utfyllende informasjon finner du i vår pressemelding og vi oppfordrer til å ta kontakt ved spørsmål. Support for eksisterende kunder forblir uendret og eventuelle endringer vil varsles i god tid.

Leder KeyNet-tjenester:

Rune Berg
Tlf: +47 90 94 49 90
E-post: rune.berg@bitpro.no

Fagkonsulent KeyNet-tjenester

Olaf Jorstad
Tlf: +47 98 23 88 19
E-post: olaf.jorstad@bitpro.no

Fagkonsulent KeyNet-tjenester 

Turid Dahlø Ostad
Tlf: +47 98 23 88 24
E-post: turid.ostad@bitpro.no

Back to Top