Generell informasjon

Vårt bedriftsnett er levert i samarbeid med Unifon og lar dere administere samtaler via et sentralbord. Noen av funksjonene vi tilbyr igjennom det er: Køer, tastevalgsmeny, lydmeldinger, Sms utsendelser, åpningstider/tidstyringer og mye mer. Gjerne ta kontakt om dere ønsker mer informasjon rundt dette.  

Brukerveiledninger

Brukerveiledninger: Brukerveiledning Bedriftsnett Sentralbord Brukerveiledning Bedriftsnett Admin  

Hvordan endre åpningstider eller unntak for hovednummer?

Denne endringen kan kun utføres av administrator. Velge Admin på venstre siden. (Profil med Nøkkel symbol) Velg «Åpningstider» i toppen. Velg så hva åpningstid/kø som skal gjøres endringer på. Er så 2 alterantiver på høyre siden.  Enten Selve åpningstidene, eller å legge inn unntak i bunnen på høyre siden. Gjør endringen som er nødvendig og …

Hvordan sette opp eller endre viderekobling av hovednummer?

Dette kan bare gjøres av Administrator Logge inn på bedriftsnettet på : https://bn.unifon.no/ Velg Admin på venstre siden (Profil bilde med nøkkel symbol) Velg «Løsninger» på toppen. Trykk på mappen på toppen og velg løsningen for deres hovednummer der. Her går det streker mellom alle «ledd» i samtaleflyten. En direkte viderekobling som ikke tar hensyn …

Hvordan sette på viderekobling for en bruker

For å viderekoble tlf til et annet nummer når noen ringer direkte til en tlf så kan dette gjøres på profil. Logg deg inn på Bedriftsnett: https://bn.unifon.no/ Velg «Profil» oppe til venstre. Valg 2 her «Innkommende samtaler» velger man så viderekoble til et nummer, skriver nummeret under og om det skal direkte viderkobles eller etter …

Endre visningsnummer for utgående anrop

Du kan endre hvilket telefonnummer som skal vises når det utføres et utgående anrop fra din telefon(er). Logg deg inn på Bedriftsnett: https://bn.unifon.no/ Velg «Profil» oppe til venstre. Her kan dere velge hva visningsnummer nummer som er logget inn skal bruke basert på hva grupper og innstillinger som er satt på løsningen. Etter endring trykke …

Hvordan logger jeg meg inn?

For å logge inn på din brukerportal i Bedriftsnett kan følgende lenke benyttes: https://bn.unifon.no/ Skriv inn deres telefonummer som er bruker i tjenesten så vil dere bli oppringt og må taste 1 for å logge inn på den aktuelle telefonen.