Bitpro kjøper Entry – Styrker satsningen på Østlandet

I Entry fant vi det vi har vært på utkikk etter. Selskapet har sammenfallende målsetninger med våre, og har over lengre tid vist evne til å etablere og utvikle sterke kunderelasjoner i et attraktivt segment. Det er sentralt i vår strategi å ha sterk lokal tilstedeværelse i våre sentrale markeder. Gjennom kjøpet av Entry styrker vi sammen vår tilstedeværelse i Oslo og det sentrale østlandsområdet.

Bitpro_Noc

KeyNet blir Bitpro

Oslo/Kristiansand/Bergen 6. januar 2021. Bitpro AS kjøper KeyNet AS og styrker satsningen rundt kommunikasjonsløsninger til større bedrifter.