phishing

Rundt 70% av alle nettsider er falske

Omkring 18 000 falske nettsider opprettes hver dag. Disse har et mål: Lure deg til å oppgi sensitive person eller bedriftsopplysninger. Vi lures inn på disse sidene gjennom en metode kalt Phishing. Denne artikkelen har som mål å lære deg hva phishing er og hvordan du kan unngå å bli lurt av falske nettsider.

16 000 angrep stoppet på en måned

Norske bedrifter utsettes daglig for digitale angrep, uavhengig av størrelse og bransje. Stian Seland Olsen, vår Head of Managed Network and Security, forteller om utviklingen han ser og viktigheten av en god brannmurstjeneste.

Samspill mellom ansatte og system

Ansatte spiller en viktig rolle i arbeidet med digital sikkerhet. Denne artikkelen tar sikte på å utforske ansattes rolle i å opprettholde et trygt og sikkert digitalt arbeidsmiljø, samt hvilke tiltak bedriften kan iverksette for å støtte og fremme dette.

Passordpolicy - Slik lager du sikre passord

Du kan se på passord som nøkler til din bedrifts digitale eiendeler. Det kan få store konsekvenser dersom de riktige nøklene blir stjålet. En god passordpolicy er en viktig del av enhver bedrifts forsvar mot digitale trusler. Men hva er egentlig ett sikkert passord og hvilke retningslinjer bør innføres?

Bitpro

Bedriftens enhet på reise

Mange av oss tar med bedriftens PC, nettbrett og smarttelefon både på jobbreise og ferie, uten å være klar over risikoen. Bedriftsenheter er ofte utstyrt med spesialisert programvare og har tilgang til bedriftens nettverk og ressurser, noe som kan utgjøre en trussel dersom de havner i uønskede hender.

Sjekkliste for sikrere e-postbruk

Digital sikkerhet krever rett teknologi kombinert med kunnskap. For at bedriften skal være godt rustet mot sikkerhetsbrudd, kan ikke kunnskapen om sikkerhet begrenses til IT-avdelingen og ledelsen. Den må også nå brukere på alle nivåer.

Bitpro_phishing_2

Fem trinn for økt digital sikkerhet

Å sikre bedriften mot digitale angrep kan føles som en overveldende oppgave. Spesielt i en tid der digitale angrep og kompleksiteten i måten de utføres på øker. Her får du fem effektive tekniske tiltak vi anbefaler å innføre for økt sikkerhetsnivå og reduksjon i antall angrep.

Tofaktorautentisering

Hva er konsekvensene dersom en ondsinnet aktør får tilgang til en ansatts brukerkonto og deretter organisasjonens forretningskritiske systemer og dokumenter?

Phishing – Hva er det og hvordan beskytte din bedrift

Phishing er blitt en av de vanligste og mest effektive metodene for digitale angrep på bedrifter. Ondsinnede aktører bruker menneskelige sårbarhet og manipulasjon for å oppnå sine mål. I denne artikkelen får du svaret på hva phishing er og våre anbefalinger for best mulig beskyttelse av din bedrift.